Jung Acreation ekskluzywny osprzęt elektryczny

Kable grzejne samoregulujące z ekranem ochronnym zbudowane są z dwóch przewodów miedzianych. W przewodach tych elementem grzejnym jest polimer zmieniający swoją oporność pod wpływem temperatury otoczenia.

Zastosowanie:

  • FSM2 - używany do ogrzewania i ochrony przed zamarzaniem rurociągów.
  • FSLe2 - używany do ochrony przed mrozem i utrzymania bezpiecznej temperatury oprzyrządowania lub rurociągów w ryzykownych lokalizacjach.
  • FSEw - stanowi ochronę przed zamarzaniem oraz podtrzymuje stałą wartość temperatury rurociągów i zbiorników.
  • GTe2 - dedykowany do instalacji w asfalcie oraz dachach bitumicznych.
  • PipeHeat-11 - zapewnia ochronę przed zamarzaniem rur wodociągowych, rurociągów kanalizacyjnych i przeciwpożarowych.

Zobacz produkty

Kable samoregulujące 

Index: CH-30111010
47,07 zł brutto 38,27 zł netto
Index: CH-30113037
57,80 zł brutto 46,99 zł netto
Index: CH-45FSEw2-CF
170,00 zł brutto 138,21 zł netto
Index: CH-30116020
51,00 zł brutto 41,46 zł netto
Index: CH-33761001
261,53 zł brutto 212,63 zł netto
Showing 1 - 5 of 5 items

Top